Szávai János honlapjahonlapja

Műhely

BBN-MIR16-244 Líraelemzések Goethétől Rilkéig 2020 tavasz

BMA-MAGD-IR-5116 Novellatörténet, novellapoétika 2020 tavasz

 

Európai-regény-1968-2019

Biblia és irodalom2019

 

BBN-MIR 2019 tavasz. Goethetől Rilkéig líraelemzések

Woolf, Proust, Th. Mann, Ricoeur

2019 tavaszi félév BMA-MAGD17-IR-413.3

Camus BMA-MAGD, 2018 ősz

 

Poétikai gyakorlatok 2018 ősz BBN-MIR 16-244

 

LÍRAELEMZÉSEK-BAUDELAIRE-től RILKÉig 2018tavasz

Álom és irodalom 2018

 

LÍRAELEMZÉSEK-BAUDELAIRE-től RILKÉig 2017 ősz

Európai-regény 1968-2016

 

 

NOVELLATÖRTÉNET 2017

Én-műfajok 2017

 

2016 őszi félév – Kurzusleírás világirodalom 19.század – BBN-MIR-202:8

olvasmanylista_18-19_vilagirodalom

2016 őszi félév    Kurzusleirás – Biblia és irodalom – BMA-MAGD-IR – 432.11.

 

Európai regény 1960-2015, (Hrabal, Gombrowicz, Vila-Matas, Duras, Bernhard, Chr. Wolf,  Krasznahorkai, Esterházy) BMA-MAGD-IR 531.5

LÍRAELEMZÉSEK BAUDELAIRE-TŐL RILKÉIG ,BMA-MAGD-IR-432.10.

 

Vizsgatételek 2015ősz, Világirodalom 19.század

 

Programok:

november 13. 10h Előadás a komparatista konferencián Veszprémben.

november 21. 17h Írók Boltja – Mekis D. János kötetének bemutatása.

november 23. 9h. ELTE BTK D-épület. Dobás Kata doktori védése, elnöklés.

február 25. 16h Írók Boltja – könyvbemutató:Kegyelmet a klasszikusoknak -Írások Gyergyai Albertről

Mészáros Sándor,Szávai Dorottya, Szávai János, Szegedy-Maszák Mihály

június 14-16 Weltliteratur konferencia Barcelona; Antoni Marti Monterde – előadás: Weltliteratur et littérature européenne

à géométrie variable

2017 május PPKE konferencia -előadás: Feketeország (Krasznahorkai)

2017 október 10. Szabó Lőrinc konferencia ELTE-PIM – előadás: Szabó Lőrinc Verlaine magyarításai

2018 május.   Regénykonferencia PPKE – előadás: Dream and Novel

2018 június   ELTE konferencia: The Silence. előadás: Vila-Matas és az elhallgatás

2018 augusztus Komparatisztikai konferencia

2018 december 8. Előadás: Colloque rapports littéraires franco-hongrois.

2018 december 14.  Gara László regényének bemutatása. Francia Intézet

2019 január 8. Előadás: Kezdés-Beginning konferencia, Irodalomtudományi Intézet.

2019 február 11. Dr. Nagy Zoltán A csodálatos agy – könyvbemutató

SOTE

 

 

2015 őszi félév –Világirodalom 19.század

Álom és irodalom2015 őszi félév, szeminárium BMA-MAGD-IR-413.

 

2015. tavaszi félév:

Vizsgatételek Világirodalom XX. század 2015 június

 

 

Kurzusleírás – világirodalom20.század

Kurzusleírás – Én-műfajok 2015

 

 

ÉN-MŰFAJOK, Tematika és szakirodalom

2014 ősz Én-műfajok szeminárium BA-sok részére. Kurzusleírás: énműfajok, csütörtök 14-15h30.

kurzusleiras-Európai-regény-2014ősz BMA-MAGD-IR-413.3

 

 

Vizsgatételek 2014tavasz

BMA-MAGD-IR-562.2 Álomnarratívák, szeminárium, 2014 tavasz

BBN-MIR-202:8 A 19.századi regény, 2014 tavasz

 

EURÓPAI-REGÉNY2013 ősz

Kurzusleirás-Európai regény 2013 ősz

Kurzusleirás-zene és irodalom -2013 ősz

Ábrahám Istene (vázlat)

Programok 2014-2015

Irodalom és önéletírás – Íróiskola, Írószövetség

2014. október 18.

 

Programok 2013-2014

1/ Regénykollokvium, Veszprém szept. 19-21.

2/ Camus-recepció, kollokvium 2013. okt. 17-18. (ELTE)

3/ Komparatista konferencia 2013. dec. 3-4. (ELTE)

a komparatista konferencia programja

4/ Gyergyai Albert emlékkonferencia 2014. jan. 24. (Francia Intézet)

 

Bangó Barbara: Jónás interpretációk az egyedüllét-együttlét motívumának tükrében – Diplomamunka 2013.

 

Programok 2012-2013

8/ Krasznahorkai László Babits-emlékdíj, PIM 2013. június 3.  17h   Babits-dij_Krasznahorkai

KRASZNAHORKAI Laudáció

7/ Gyergyai Albert emléktáblájának avatása 2013. május 25. Gyergyai-meghívó

Tisztelt emlékezők (emlékbeszéd)

6/ Gara László emlékkonferencia a PIM-ben 2013. március 6.

5/ Könyvbemutató Magyar Szemle 2013. február 21.

4/ Húsz éves a Magyar Szemle. PIM 2012. december 14.  A Magyar Szemle 20 éve

3/ Beszélgetés Jean Matternnel. Francia Intézet, 2012. december 5.

2/ Műfajkonferencia Veszprémben, 2012. november 21-22.

1/ Beszélgetés Juhász Ferenccel. ELTE BTK Tanácsterem, 2012. október 25.

 

1/ A 19.századi regény

 

 

 

 

2/ A Biblia és a művészetek 2013 tavasz   

 

 

EURÓPAI REGÉNY kurzus 2012 ősz, BMA-MAGD-IR-531

Irodalom és zene 2012 ősz, BMA-MAGD-IR-413

 

Tematikák 2012 június BBN-MIR 202/a

Kurzusleírás: 19. századi regény, 2012 tavasz

 

Európai-regény-1960-2010

Kurzusleíras: A Biblia és a művészetek 2011 ősz

Kurzusleírás: Európai regény 1960-2010, 2011 ősz

  Tematikák BBN-MIR 202 – 2011tavasz

   1/ Világirodalom 19. század 2011 tavasz BBN-MIR 202

   2/ Zene és irodalom 2011 tavasz BMA-MAGD-IR 413, 542

   Vörös István Goldberg variációk

   Panyi Szabolcs: A két Bábel – A nagy inkvizítortól a negatív utópiákig (A Biblia és irodalom c. szeminárium keretében készült dolgozat, 2008).

 Kaposi Krisztina: Látás – nem látás – halál (Hoffmann, James, Sophoklés)  A BBN-MIR 202 keretében készült dolgozat, 2011.

 

Csehov: Jonics (Kroó Katalin tanulmánya)

Henry James A csavar fordul egyet (Varga Andrea szakdolgozata)

Meghívó a könyvbemutatóra

A blog világa és a kultúra – Előadás az Írószövetségben november 18-án

A blog világa és a kultúra meghívó

Novella a 19.-20. század fordulóján – Konferencia 2009. október 16-án

 Program

Tantárgyleírások 2009 ősz

1/  BMA-MAGD-IR 431/b és 531  Európai regény 1960-2009

2/ BBN-CUL 231/a  ÖIN 260 MRN 524/a Álom és fantasztikum –

BBN-MIR 202/b  Vizsgatételek 2009 május-június:

  Tantárgyleírások:

  1/ Világirodalom 19. század- 2009 tavasz

  2/ Újrairások – 2009 tavasz – szeminárium

    Az Újrairások-Réécritures-Rewrintings nemzetközi konferencia (jan. 30-31) programja.pdf

 Intertextualitás: Biblia és irodalom 

 Újraírás  az európai regényben – elvek és gyakorlat címmel rendezendő konferencia felhívása 

Újraírás az európai regényben – elvek és gyakorlat

 Újraírások – szeminárium

 

19.századi-irodalom-kutatócsoport.doc 

kutatóknak-kiegészítes.doc

Változatok a valószerűségre –  Szeminárium 2007 tavasz

Tematikák2007

Szigeti Balázs: Macbeth-Keresztapa (Az OTDK-án 2009-ben II. díjat nyert dolgozat)

Nincs hozzászólás »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

2007.

Az oldalon megjelenített tartalom és publikációk Szávai János tulajdona.

További felhasználásuk csak az ő előzetes engedélyével lehetséges.