46. évfolyam, 37. szám


A HÉT KÖNYVEI

Hahner Péter
A német kérdés alakvátlozásai

PÁLYI ANDRÁS
Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Az osz búcsúja

PÁLYI ANDRÁS
Stanislaw Vincenz: Beszélgetés a szovjet megszállókkal

PÁLYI ANDRÁS
Henryk Grynberg: Ideológiai élet. Magánélet

PÁLYI ANDRÁS
Bogdan Góralczyk: Magyar törésvonalak

SELYEM ZSUZSA
Magyar, világ

BÁRÁNY TIBOR
A történetek hasznáról

MÁRTONFFY MARCELL
Szemben és együtt

LÁNG ZSOLT
A honvágy személyessége

WEHNER TIBOR
Egy talált szövegszobor

drMÁRIÁS
A tesó visszanéz

SZÉKY JÁNOS
Pertu

GAÁL JÓZSEF
Arckereső

BÁRON GYÖRGY
Áramkörök

KOLTAI TAMÁS
Talpig Genet

FÁY MIKLÓS
Rendes embert keresünk

KERESZTURY TIBOR:
Buszra száll

PATAKI GÁBOR
A tér és az idő görbületeiDesign és fejlesztés:

SELYEM ZSUZSA

Magyar, világ

Szávai János: Írástudók és próféták. Magyar írók a világirodalomban. Krónika Nova Kiadó, 2002. 209 oldal, 1200 Ft Szávai János esszékötetének címérol csak a könyv olvasásának a vége felé derül ki, mennyire ironikus. Írástudók és próféták - nem az írástudók és a próféták között van ellentét, bár milyen megnyugtató volna, biztonságot adna egy mai magyar írónak, ha egy olyan hagyomány részesének érezhetné magát, mely ha nem is fenékig tejföl, és vannak benne mára már zsenáns "próféták", de legalább vannak írástudók is. Persze, mert a mai magyar író szó szerint értette az "írástudók" kifejezést, mint aki most tanul magyarul, és a biblikus és metaforikus szóhasználatot alig ismeri. És ez neki is baj, nem csak Európának, pontosabban a világnak, mely a magyar irodalomról keveset, jórészt sztereotípiákat tud. Szávai viszont arról ír, hogy ezekrol a sztereotípiákról nem kizárólag Európa - pontosabban a világ - tehet. Amellett hogy illúziók nélkül keresi ennek okait, e kötet eszszéiben Adyt, Babitsot, Füst Milánt, Kassákot, Márait, Pilinszkyt és Mészölyt "a világirodalmi kánon" felol értelmezi.
Rutinosan fölkaphatnám fejem (vagy a vizet, valamelyiket a ketto közül): "a világirodalmi kánon"?, és ebbol az irányból egy egészen más olvasata következhetne a kötetnek, de nem ezt az utat választom. Mert az olvasás után és a kötet egészét nézve messze fontosabbnak tartom azt a könnyed, nagyvonalú, kritikus és figyelmes elemzést, mellyel a szerzo kialakítja a szabadság Arendt-féle "mondén terét", melyben az általa választott muvek mozgáslehetoséget kapnak, új összefüggések és új különbözoségek, tudások és nem-tudások tárulnak föl.
Megpróbálom ennek a mondén térnek a jellegzetességeit összegezni: a múlt és a jövo illúziók nélküli, megformált szemlélete, a görög drámák sors-fogalmának szembesítése a zsidó-keresztény tradíció szabadság-fogalmával, a szépirodalom leválasztása a közéleti mufajokról, végül a Grenzenfahrungen, a jaspersi határhelyzet mint a klasszikus irodalmi muvek közös témája. Vagyis ennek a térnek nem határai vannak, hanem határhelyzetei, melyek döntésre bírnak: akarom-e... - nem, ez még semmi -, teszem-e a szabadságot, vagy belemerülök a dicso múltba, illetve és ezzel egyidoben áttekintek a nyomorú jelen vállai fölött a fényes jövore. Bár a szabadság majdnem mindegyik írásában egyfajta viszonyítási pont, Szávai János a kötetzáró esszében a szabadság és az irodalom viszonyáról, kölcsönös egymást-értelmezésérol ír. A XX. század filozófiáját döntoen formáló két filozófus koncepcióját idézi: a szabadság szisztematikus tagadása (mint a nácizmusé és a marxizmusé) az európai gondolkodás alapjellegzetességének tagadása, azé az elképzelésé/meggyozodésé, hogy az ember képes nem kiszolgáltatott lenni az anyaginak (Emmanuel Lévinas), és: "létezhetik olyan szabadság is, amely nem az akarat, hanem a facere et agere attribútuma" (Hannah Arendt). A XX. század történelmi tapasztalata önmagától nem képes kimozdítani a magyar irodalmi tradíciót passzív szabadság-fogalmából (a romantika korából hoz jól ismert példákat, nagyon kijózanító, bár ezt éppen így nem írja le, de hát ebben a közegben tiszta sor például a következo: "rabok legyünk vagy szabadok / ez a kérdés, válasszatok", rendben, de hát ez édeskevés, választunk, bon, de mi van azután?!), és az intézményes szabadságjogok ugyanúgy illuzórikusan akárcsak a "belso szabadság". Márai naplójegyzeteibol idéz egy formatív definíciót, ami több ezeknél az édeskés oppozíciós megközelítéseknél: "A szabadság jogosnak elismert és önként vállalt kötelességek summája." Nem arról van szó (és nem azon múlik a világirodalmi jelenlét), hogy menynyire önálló a gondolat, hanem hogy jó helyrol idéz-e. Most komolyan és szó szerint: hiszen ez is megmutatja egy alkotó ember szabadságát. Például, mint tudjuk, Babits azzal, hogy Julien Bendának aránytalanul nagy jelentoséget tulajdonított, engedte magát befolyásolni egy kissé fölületes, de elég hangos szöveg által. Ha a közös kánon a kérdés, másképp mondva: a dialógushelyzet, akkor nyilvánvaló, jól kell ismerni mindazokat az irodalmakat, filozófiákat, stb. melyek annak a közös európai irodalmi kánonnak részei lehetnek.
Hogy Szávai a kiválasztott magyar szövegeket a fönt jellemzett mondén térben vizsgálja, e klasszikus és sokat értelmezett muvek meglepoen élo olvasatait építi föl. Ady A Sion-hegy alatt címu verse Dosztojevszkij, Kafka, Baudelaire, a Biblia, Ricoeur gondolatai, mellett - Szávai nem minden szálat összebogozni szándékozó szövegében - megmutatja azt az emberi határhelyzetet, amikor azzal kell szembesülnöm, hogy Istenem nem mindenható. Babits Jónás könyvének egzisztenciális komikumát veszi észre, azt, ahogy Babits itt lebontja az "írástudók és próféták" jámbor óhajait.
Füst Milán nagy regényét, A feleségem történetét a fantasztikus narrációval jellemzi, ahol az olvasó ki van téve az elbeszélés elbizonytalanító effektusainak - és a regény tárgya nem is egyéb, mint ez: hogyan jut el valaki a rossz tudásától a nem-tudásig, vagyis Füst regénye megteszi a legtöbbet, amit egy regény tehet. Szávai mondatát idéznem kell, nagyon egyszeru és konkrét, és azt hiszem, ennél pontosabbat regényrol, a regényrol általában, nem érdemes mondani: "Vallomása kezdetén Störr kapitány tud vagy legalábbis tudni vél valamit, a végén viszont már abban sem biztos, amit saját szemével lát." Márairól három esszé van, értheto, az olvasót (engem) ugyan nem gyoz meg, hogy Márai ismertsége a nyugati kultúrában arányos Márai jelentoségével, igaz, esze ágában sincs ezt tenni, inkább arról van szó, hogy Márai életmuve problémátlanul helyezheto el abban a kultúrában. És ez Szávainál nem jelent közvetlen értékítéletet. Van a Kundera-taktika, és van a Gombrowiczé, az egyik könnyen befogadható, nem is nagyon más, a másik meg nagyon tud valamit, és Párizsban a barátai kiadják a Kultura címu folyóiratot.
Bravúros a Pilinszky-elemzése, ahogy Pascal, Kierkegaard, Dosztojevszkij, Gide és Camus szövegein át fölépít egy történetet a Sztavrogin elköszön és Sztavrogin visszatér címu versek közé, mely történet a "tragédia osi szintjéig" merül, az öncélú rossz, az acte gratuit történetét mondja két Pilinszky-féle versmondat között: "Unatkozom." - "Félek."
Sztavrogin a magyar irodalom része. A magyar irodalom olykor nagyon tud valamit. És jó, ha Párizsban a barátai kiadják a Kultura címu folyóiratot.