Időjárás
A tét: hagyja-e elmerülni a szegény sógort, Kelet-Európát a szűklátókörű protekcionista politikát folytató Nyugat.
Horkay Hörcher Ferenc
Ön támogatná az egynemű párok házasságát? (8. heti kapcsolódó cikkünk: Semlegesnem, 70-72. oldal)
Igen
Nem
Ön milyen gyümölcsöt szeret?
Kultúra
Cikk küldése Nyomtatás Betűméret
Húsz év után
9. évfolyam 8. szám, 2009.02.19
A napokban lesz húsz éve, hogy a nyolcvankilenc esztendős Márai Sándor a kaliforniai San Diegóban véget vetett életének. Nem élte meg a magyar rendszerváltozást, teljes életművének hazai kiadását, regényeinek nyugat-európai reneszánszát.
Aki ismeri a naplóíró Márait, pontosan el tudja képzelni, mit hogyan kommentált volna az elmúlt húsz év során. Az 1949-es esztendő jegyzeteinek most már teljes kiadása erről mindenképp meggyőz. Márai az előző évben döntött az emigrálásról, de most szembesül az emigráns lét gyakorlati következményeivel: vajon megél-e regényeinek jogdíjaiból, el tudja-e tartani a családot, lesz-e elegendő témája, mennyire gyötri majd a honvágy.

A család Olaszországban él, a klíma kellemes, a pénz kínosan kevés, a nyugat-európai kiadóktól a vártnál jóval nehezebb behajtani a honoráriumokat. Ráadásul minden izgató, ami Magyarországon történik: Mindszenty-per, Rajk-per. Márai ott ül a rádió mellett és hallgatja a közvetítéseket: "Hallani lehet, amint nem "vallanak", hanem felmondanak egy bemagolt szöveget. Az előadó mögött láthatatlanul, de valóságosan ott áll az Andrássy út 60. kinzókamrájának hóhérmestere, készen reá, hogy a rebellist kivégzés előtt még egyszer megkínozza." Hogy mit gondol a jövőről? "Nem tudok, nem is akarok szakítani a magyarsággal, őrület és öngyilkosság még a gondolat is! De néha megcsap a messziből az az áporodott erkölcsi hullabűz, amely a magyar társadalom szellemi teteméből felpárolog, hazulról vagy itt idegenben... Egyedül kell maradni, egyedül a magyar nyelvvel, Károlival, Pázmánnyal, Vörösmartyval, Arannyal, Babitscsal, Kosztolányival, Krúdyval... Egyedül halálig."

E vallomás nem köthető csupán az emigrációhoz. Mint a Pomogáts Béla által válogatott és szerkesztett nagyszerű In memoriam kötetből is kiderül, Márai világéletében magányos író volt. Igaz ez még akkor is, ha műveiről a korszak legnagyobbjai írtak méltatást, Karinthytól Szerb Antalig. Kritikus hangok már a pálya első szakaszában is vannak, ám a kiközösítés '45 után jön, Lukács György és Keszi Imre a művek eszmeiségét kezdi ki. Aztán jön az emigráció és a hazai csend, s az 1980-as évek második felétől az óvatos visszafogadás. A rendszerváltozás után lelkesedés és zavar.

Ezt a zavart érzékelve próbálja Márai sikerét megfejteni Szávai János irodalomtörténész. Hogyan lehetséges az, hogy az európai irodalmi vérkeringésbe a kilencvenes évektől bekerült Márai-szövegeket idehaza általában fenntartásokkal vagy fanyalgással fogadta a kritika? Mert valljuk be, A gyertyák csonkig égnek, az Eszter hagyatéka vagy a Válás Budán nálunk ügyes lektűrként kezelt regények, amelyek meg sem közelítik Móricz, Kosztolányi műveinek mélységét, erejét. Szávai János tanulmányaiban új szempontokat kínál a művek megközelítésére, hiszen közös érdekünk, hogy a magyar és az európai kánon közötti különbségeket tudatosítsuk és közelítsük. A kassai dóm című kötetben persze nem pusztán poétikai, hanem politikai és egzisztenciális kérdések is előkerülnek. Mire a könyv végére érünk, közelebb jutunk Márai Sándor életművéhez, de mint Szávai mondja, a mélyebb megértésért még rengeteget kell dolgozni.

MÁRAI SÁNDOR: A TELJES NAPLÓ - 1949. HELIKON KIADÓ, BUDAPEST, 2008, 4990 FT

MENNYBŐL AZ ANGYAL. IN MEMORIAM MÁRAI SÁNDOR. NAP KIADÓ, BUDAPEST, 2008, 2990 FT

SZÁVAI JÁNOS: A KASSAI DÓM. KALLIGRAM, POZSONY, 2008, 2400 FT
Fórum a témában
Az utolsó hozzászólások:

Hirdetés 
 
VEGYEN ÉRTÉKESÍTŐT Kiképzett értékesítőket kínálunk garanciával, akár 30 napon belül! BIZTOS MEGTÉRÜLÉS!

RAKTÁRKEZELŐ, számlázó programok egyedi igények szerint, azonnali telepítéssel. Próbálja ki ingyen

Számviteli program Az ügyvitel minden területére!Olcsó praktikus, könnyen kezelhető! ingyenes demo

Neo Interactive Kft.Az oldalt a Neo Interactive online marketing ügynökség készítette és üzemelteti.