Szávai János honlapjahonlapja

Műhely

Én-irodalom Augustinustól Bereményiig 2024 tavasz

Augustinus: Vallomások

Goethe: Költészet és valóság

Rousseau: Vallomások

Dosztojevszkij: Sztavrogin vallomása

Sartre: A szavak

Márai: Egy polgár vallomásai

Illyés: Puszták népe

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

Vas István: Elveszett otthonok

Radnóti: Napló

Gyarmati Fanny: Napló I-II.

Esterházy: Hasnyálmirigynapló

Bereményi: Magyar Copperfield

Biblia és irodalom 2023 ősz

Northrop Frye: The Great Code (Biblia és irodalom)

Augustinus Vallomások III. könyv V. fejezet

Voltaire: Ecclésiaste

Borges: Márk evangéliuma, Három Júdás változat

Flaubert: Heródiás

Gide: A tékozló fiú

Ady: A Sion-hegy alatt

Rilke: A tékozló fiú kivonulása

Babits: Jónás könyve

Camus: Pestis

Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma

Dosztojevszkij: Ivan poémája (A Karamazov tesstvérek)

Pilinszky: Apokrif

Kemény István: Káin ciklus

Dsida: Nagycsütörtök

Karinthy: Barrabás

Mészöly Miklós: Saulus

                                               ZENE ÉS IRODALOM 2024 tavasz

Bach – János passió

Brahms – Négy komoly ének

Vörösmarty – Liszt Ferenc üdvözlése

Illyés – Bartók

Szabó Lőrinc – Mozart hallgatása közben

Tolsztoj – Kreutzer szonáta

Th. Mann – Trisztán

Wagner – Trisztán és Izolda (Wagner szövegkönyve)

Th. Mann – Doktor Faustus (Beethoven op. 111, op. 132.)

Goethe-Schubert – Rémkirály          

E.T.A. Hoffmann-Schumann – Kreisleriana

Proust – A Vinteuil szonáta

Bartók – Balázs – A kékszakállú herceg vára

Kosztolányi- Pacsirta

Márai – A gyertyák csonkig égnek

Krasznahorkai: Az ellenállás melankóliája

Kurtág – Kafka

Rousseau – Daphnis et Cloé

Nietzsche  contra Wagner; a zeneszerző Nietzsche

Goethe: Rémkirály,  A vándor éji dala

Keats: Óda egy görög vázához

Shelley: Indián szerenád

Puskin: Tatjána levele

Elisabeth Barrett-Browning: Portugál szonettek

Baudelaire: Kapcsolatok, Örvény, Héautontkimorouménos, Őszi ének

Rimbaud: Magánhangzó szonett, A részeg hajó

Verlaine: Álmodom egy nőről, Ó lelkem mennyi bánat ért

Ady: Harc a nagyúrral

Yeats: A vándor éneke, A maszk, Ha ősz leszel

Rilke: Őszi nap, A tékozló fiú kivonulása, Altató, Első duinói elégia

2/ CAMUS ÉS MAGYAR KÖVETŐI 2022 tavasz

SZÖVEGEK:

Közöny (Az idegen)

Pestis

Bukás

A vendég

Jónás

A házasságtörő asszony

Caligula

Szisziphosz mítosza

Mészöly: Saulus

Kertész: Sorstalanság

              Jegyzőkönyv

Esterházy: Hasnyálmirigynapló

                  Élet és irodalom

                  A szív segédigéi

Németh Gábor Egy mormota nyara

Pilinszky: Krisztus és Szisziphosz

——————————————-

IRODALOM:

Gyergyai: Camus (In Kortársak)

Mészöly: A világosság romantikája

Miklós Eszter: Műkincslopás (Alföld)

Roland Barthes: Közöny – A nap regénye

                           Pestis     (Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, Kijárat, 2007)

Szávai Dorottya: Jóbon innen és túl (Kortárs)

————————————————————————————————————————Saját idevágó írásaim:

A vendég (In Boccacciotól Salingerig, novellaelemzések)

Camus és a világ rendje – in Szenvedély és forma

Camus és Magyarország – Magyar Szemle (1996)

Gyergyai Albert Camus-képén innen és túl – Magyar Szemle (2014)

Augustinustól Camus-ig – Új Írás 2020.1.

L’ombre (et lumière) ironique de Camus (Romans européens, L’Harmattan, 2014)

Középeurópai acte gratuit (Élet és irodalom, 2020. szept.)

Trois lectures de Camus (L’Harmattan)

Albert Camus mosolya

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

2007.

Az oldalon megjelenített tartalom és publikációk Szávai János tulajdona.

További felhasználásuk csak az ő előzetes engedélyével lehetséges.