Szávai János honlapjahonlapja

Műhely

                                               ZENE ÉS IRODALOM 2022 ősz

http://Zene2023

Bach – János passió

Brahms – Négy komoly ének

Vörösmarty – Liszt Ferenc üdvözlése

Illyés – Bartók

Szabó Lőrinc – Mozart hallgatása közben

Tolsztoj – Kreutzer szonáta

Th. Mann – Trisztán

Wagner – Trisztán és Izolda (Wagner szövegkönyve)

Th. Mann – Doktor Faustus (Beethoven op. 111, op. 132.)

Goethe-Schubert – Rémkirály          

E.T.A. Hoffmann-Schumann – Kreisleriana

Proust – Vinteuil

Bartók – Balázs – A kékszakállú herceg vára

Kertész – Mahler

Kurtág – Kafka

Rousseau – Daphnis et Cloé

Nietzsche  contra Wagner; a zeneszerző Nietzsche

Goethe: Rémkirály,  A vándor éji dala

Keats: Óda egy görög vázához

Shelley: Indián szerenád

Puskin: Tatjána levele

Elisabeth Barrett-Browning: Portugál szonettek

Baudelaire: Kapcsolatok, Örvény, Héautontkimorouménos, Őszi ének

Rimbaud: Magánhangzó szonett, A részeg hajó

Verlaine: Álmodom egy nőről, Ó lelkem mennyi bánat ért

Ady: Harc a nagyúrral

Yeats: A vándor éneke, A maszk, Ha ősz leszel

Rilke: Őszi nap, A tékozló fiú kivonulása, Altató, Első duinói elégia

2/ CAMUS ÉS MAGYAR KÖVETŐI 2022 tavasz

SZÖVEGEK:

Közöny (Az idegen)

Pestis

Bukás

A vendég

Jónás

A házasságtörő asszony

Caligula

Szisziphosz mítosza

Mészöly: Saulus

Kertész: Sorstalanság

              Jegyzőkönyv

Esterházy: Hasnyálmirigynapló

                  Élet és irodalom

                  A szív segédigéi

Németh Gábor Egy mormota nyara

Pilinszky: Krisztus és Szisziphosz

——————————————-

IRODALOM:

Gyergyai: Camus (In Kortársak)

Mészöly: A világosság romantikája

Miklós Eszter: Műkincslopás (Alföld)

Roland Barthes: Közöny – A nap regénye

                           Pestis     (Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, Kijárat, 2007)

Szávai Dorottya: Jóbon innen és túl (Kortárs)

————————————————————————————————————————Saját idevágó írásaim:

A vendég (In Boccacciotól Salingerig, novellaelemzések)

Camus és a világ rendje – in Szenvedély és forma

Camus és Magyarország – Magyar Szemle (1996)

Gyergyai Albert Camus-képén innen és túl – Magyar Szemle (2014)

Augustinustól Camus-ig – Új Írás 2020.1.

L’ombre (et lumière) ironique de Camus (Romans européens, L’Harmattan, 2014)

Középeurópai acte gratuit (Élet és irodalom, 2020. szept.)

Trois lectures de Camus (L’Harmattan)

Albert Camus mosolya

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

2007.

Az oldalon megjelenített tartalom és publikációk Szávai János tulajdona.

További felhasználásuk csak az ő előzetes engedélyével lehetséges.