Szávai János honlapjahonlapja

2021. szeptember 04. szombat

Thomas Bernhardt

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 13:20

A sportnak minden kormányzat jó okkal tulajdonított kiemelkedő jelentőséget minden időben, mert a sport elszórakoztatja és elködösíti és elbutítja a tömeget, leginkább a diktátorok tudják, miért pártolják mindig és minden körülmények közt a sportot. Aki a sportot támogatja, maga mellé állítja a tömeget, aki a kultúrát támogatja, maga ellen mozgósítja a tömeget, mondogatta nagyapám, ezért pártfogolja mindig minden kormányzat a sportot és nem a kultúrát.
(…) egy állam nem lehet olyan kicsi és olyan jelentéktelen, hogy ne áldozna fel mindent a sport oltárán.

2021. szeptember 02. csütörtök

Álom és irodalom

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 18:40

http://Álom és Leibniz

2020. május 02. szombat

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 19:30

Kant, mondja Babits, bebizonyítja az erkölcsi fogalom kikerülhetetlenségét, mert az erkölcstelen politika „végső konzekvenciája olyan destrukció, amely az ellenséges értékekkel együtt megsemmisíti egyúttal mindazt, ami neki magának célja és alapja.”

2019. december 03. kedd

Christa Wolf, Kasszandra, 1983.

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 10:34

Ő is meg lesz verve azzal a vaksággal, amely a hatalomhoz tartozik. Ő se látja majd meg a jeleket. Az ő nemzetsége is elpusztul majd.

2019. szeptember 01. vasárnap

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 12:41

„A magánszférán belül az emberi kapcsolatok, ezt nevezi Aquinói Szent Tamás iusticia commutativanak, az utóbbi években nálunk is drámai módon megromlottak. Érdemes követni Tamás gondolatmenetét az okok feltalálása érdekében. Az ő felfogása szerint a iusticia commutativa egy olyan rendszer része, melynek két másik eleme a iusticia distributiva, vagyis a hatalom és az egyén kapcsolata, valamint a iusticia regalis, az egyén viszonya a hatalomhoz. Ha ezt korunkra és környezetünkre vonatkoztatjuk, akkor a iusticia distributivat illetően nyilvánvaló a hatalom durván negatív szereplése épp a személy méltóságához nélkülözhetetlen szférák, az oktatás, az egészségügy, a kultúra ellehetetlenítésével. De nem kevésbé rossz a helyzet a iusticia regalis esetében, amely épp azt feltételezné, hogy az egyén a maga érdekeinek képviselőjét lássa a hatalom képviselőiben. 1989-ben néhány pillanatig úgy látszott, hogy a kettő, vagyis a mi és az ők találkozik. De a bizalom nem született meg, a szakadás megint éppoly mély, mint a későtotalitárius korban. Az egyén úgy érzi: ellenséggel áll szemben, más szóval feljogosítva érzi magát, hogy ne tartsa be a törvényességet a rablóként megjelenő hatalommal szemben.”

Idézet egy 1996-os nem publikált előadásomból.

2019. augusztus 21. szerda

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 12:27

Immanuel Kant traktátusát, Az örök békét Babits Mihály 1917-ben fordítja magyarra. Előszavában a teljes szkepszis hirdetőit próbálja cáfolni. Véleménye, mint írja, a Kantéval „a fődologban megegyezik. Ez a fődolog: az erkölcs érvényességének gondolata a politikában. Kant ugyanis, írja Babits, bebizonyítja az erkölcsi fogalom kikerülhetetlenségét, mert az erkölcstelen politika „végső konzekvenciája olyan destrukció, amely az ellenséges értékkel együtt megsemmisíti egyúttal mindazt, ami neki magának célja és alapja.”

Naivitás? Bizonyosan. Folytatja mégis a gondolatmenetet, s fölteszi a kérdést: „Az emberiség vak erőit, ösztöneit és érdekeit lehet-e egymással úgy egyensúlyozni, hogy összehatásukban mégis az erkölcs elvei szerinti folyamat képét adják?” Választ is ad rá. „Minthogy ezek a vak erők és érdekek egymással sokszorosan ellentétesek, könnyű belátni, hogy az ellensúlyozás feladata nem megoldhatatlan. Sőt, bizonyos, hogy a történelemben minden jó politikának tulajdonképpeni műve ennek az ellensúlyozásnak legalább részleges megvalósítása volt, ha csak kis területen és megközelítőleg is.”

2018. december 13. csütörtök

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 20:19

Néhány sor A bukásból. Camus vezeklő bírója beszél. Bizonyosan észrevette, hogy a mi öreg Európánk végre helyesen bölcselkedik. Már nem mondjuk, mint a régi együgyű időkben: „Nekem ez a véleményem. Halljuk az ellenvetéseket.” Most már egészen tisztán látunk. A párbeszédet egyszerű közleménnyel helyettesítjük. „Ez az igazság – szögezzük le. – Vitázhat, ha tetszik, de minket ez nem érdekel. Pár év, és a rendőrség úgyis a miénk, az aztán majd megmutatja, hogy nekem van igazam.”  1956-ban jelent meg a regény.

 

2018. december 03. hétfő

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 20:42

Saulus1

2018. január 03. szerda

Hamlet II/2.

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 20:27

Tough this be madness yet there is method in it. Ezt Polonius mondja Hamlet beszédéről. Arany fordításában: Őrült beszéd, de van benne rendszer.

A huszadik században ehhez szoktunk. De most megint? a huszonegyedikben is?

2017. november 02. csütörtök

Filed under: Link ajánló — Szávai János @ 14:37

A nagy fordulat, mondja Freud, akkor következik be, amikor rájön az ember, hogy a viszályokat, az érdekkülönbségeket önkorlátozással tudja megoldani, amikor képes folyamatosan lemondani ösztönei azonnali kielégítéséről. Másképpen kifejezve: amikor úgy dönt, hogy „az idegen és az ellenség szó jelentése már nem olvadhat össze.” Itt érhet véget a barbárság, s itt kezdődhet a civilizáció kora.

Következő oldal »

2007.

Az oldalon megjelenített tartalom és publikációk Szávai János tulajdona.

További felhasználásuk csak az ő előzetes engedélyével lehetséges.